Textilt hantverk

Textilt hantverk

Att arbeta med händerna...


Skapande är zen för mig. Det är något som gör att jag kommer i ett meditativt sinnesläge, att jag kan släppa stress och faktiskt också lösa problem. När hjärnan slutar snurra så finns det ofta problemlösningar rakt framför en.

Jag har en hel del tyger, delvis beroende på att jag ärvt, men också fått och att jag har för vana att dyka ner i stuvlådor och samla på mig sådant jag tycker om. På grund av detta finns det inte så stora mängder av materialet och det blir oftast bara ett exemplar av varje föremål.


Bindruneamuletter